516
؟ ؟
می باشد در فارس‌بوک.
برای ارتباط با ؟ ؟, نام‌نویسی کنید در فارس‌بوک امروز.
؟ ؟
؟ ؟
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
804569
ژوئن 2, 2015
؟ ؟
اکنون دوست است با
ژوئن 2, 2015 8:57 pm
   این را پسندید.
778500
مه 23, 2015
؟ ؟
اکنون دوست است با
مه 23, 2015 1:22 am
769876
مه 20, 2015
؟ ؟
اکنون دوست است با
مه 20, 2015 12:09 am
762786
مه 17, 2015
؟ ؟
اکنون دوست است با
مه 17, 2015 2:57 pm
760884
مه 16, 2015
؟ ؟
مه 16, 2015 8:40 pm
من هر روز، از خونه که بیرون می زنم رو یه کاغذ می نویسم «امروز قراره بمیرم» که اگه احیانا مردم، بگن یارو چقد خفن بوده، می دونسته!…خخخ والاااا
781604
مه 24, 2015
؟ ؟
اکنون دوست است با
مه 24, 2015 4:27 am
   این را پسندید.
770410
مه 20, 2015
؟ ؟
اکنون دوست است با
مه 20, 2015 3:54 am
764625
مه 18, 2015
؟ ؟
اکنون دوست است با
مه 18, 2015 12:31 am
761222
مه 16, 2015
؟ ؟
اکنون دوست است با
مه 16, 2015 11:20 pm
760874
مه 16, 2015
؟ ؟
مه 16, 2015 8:37 pm
از آن زمان که آرزو چو نقشی از سراب شد
تمام جستجوی دل، سوال بی جواب شد
نرفته کام تشنه ای به جستجوی چشمه ها
خطوط نقش زندگی چو نقشه ای بر آب شد . . .
ادامه ...