Untitled-11
amir alast
می باشد در فارس‌بوک.
برای ارتباط با amir alast, نام‌نویسی کنید در فارس‌بوک امروز.
amir alast
amir alast
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
1106600
ژوئن 15, 2017
amir alast
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
ژوئن 15, 2017 11:53 pm
   این را پسندید.
1106598
ژوئن 15, 2017
amir alast
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
ژوئن 15, 2017 11:41 pm
   این را پسندید.
1106486
ژوئن 4, 2017
amir alast
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
ژوئن 4, 2017 11:54 pm
1105392
آوریل 24, 2017
amir alast
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
آوریل 24, 2017 5:48 am
   این را پسندید.
1105327
آوریل 18, 2017
amir alast
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
آوریل 18, 2017 7:29 am
   این را پسندید.
سیگنال ..
جااااااالبه
  • آوریل 19, 2017
  • ·
  • پسندیدم
1106599
ژوئن 15, 2017
amir alast
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
ژوئن 15, 2017 11:41 pm
   این را پسندید.
1106544
ژوئن 11, 2017
amir alast
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
ژوئن 11, 2017 11:02 pm
1105543
مه 3, 2017
amir alast
مه 3, 2017 12:31 pm
در مسجد و در کعبه به دنبال خداییم
از حس خدا در دلمان دور و جداییم
هم مسجد و هم کعبه و هم قبله بهانه است
دقت بکنی نور خدا داخل خانه است
در مسجد و در کعبه به دنبال چه هستی؟
اول تو ببین قلب کسی را نشکستی؟...
   و 2 نفر دیگر این را پسندید.
سارا سعیدی
لایک
  • مه 6, 2017
  • ·
  • پسندیدم
1105391
آوریل 24, 2017
amir alast
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
آوریل 24, 2017 5:47 am
   این را پسندید.
1105221
آوریل 13, 2017
amir alast
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
آوریل 13, 2017 4:34 pm
   این را پسندید.
ادامه ...