Untitled-11
amir alast
می باشد در فارس‌بوک.
برای ارتباط با amir alast, نام‌نویسی کنید در فارس‌بوک امروز.
amir alast
amir alast
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
1107869
دسامبر 10, 2017
amir alast
دسامبر 10, 2017 11:28 pm
یعقوب لیث صفاری
شبی هر چه کرد ؛ خوابش نبرد ،
غلامان را گفت : حتما به کسی ظلم شده ؛ او را بیابید.
پس از کمی جست و جو ؛ غلامان باز گشتند و گفتند : سلطان به سلامت باشد ، دادخواهی نیافتیم .
اما سلطان را دو...
1107692
نوامبر 13, 2017
amir alast
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
نوامبر 13, 2017 2:55 am
1106962
ژوئیه 16, 2017
amir alast
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
ژوئیه 16, 2017 10:15 pm
چه حس قشنگیه شب خوابیدن و بیدار شدن صبح در چنین هوایی و جایی
   این را پسندید.
1106952
ژوئیه 16, 2017
amir alast
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
ژوئیه 16, 2017 12:14 am
زادروزچشم به جهان گشودنت را به شما وانانی که دوست داری ودوستت دارند خجسته باد می گویم زندگی طولانی به همراه تندرستی وگشاده دستی را برایت آرزو می کنم تولدت مبارک
   این را پسندید.
1106818
ژوئیه 1, 2017
amir alast
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
ژوئیه 1, 2017 8:40 pm
   این را پسندید.
1107852
دسامبر 6, 2017
amir alast
دسامبر 6, 2017 7:27 am
اسکندر پس از حمله به ایران مستأصل بود.
پرسید که چگونه بر مردمی که ازمردم من بیشتر می فهمند حکومت کنم؟
یکی از مشاوران می گوید: کتاب هایشان را بسوزان...
خردمندانشان را بکش ...
و دستور بده به زنان و کودکانشا...
   این را پسندید.
1106963
ژوئیه 16, 2017
amir alast
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
ژوئیه 16, 2017 10:16 pm
   این را پسندید.
سیگنال ..
لااااااایک
  • ژوئیه 20, 2017
  • ·
  • پسندیدم
1106953
ژوئیه 16, 2017
amir alast
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
ژوئیه 16, 2017 2:40 am
زادروزچشم به جهان گشودنت را به شما وانانی که دوست داری ودوستت دارند خجسته باد می گویم زندگی طولانی به همراه تندرستی وگشاده دستی را برایت آرزو می کنم تولدت مبارک
   این را پسندید.
سیگنال ..
تولدش باتاخیر مبااااااارک
  • ژوئیه 20, 2017
  • ·
  • پسندیدم
amir alast
متشکرم
  • ژوئیه 24, 2017
  • ·
  • پسندیدم
1106925
ژوئیه 9, 2017
amir alast
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
ژوئیه 9, 2017 7:31 am
یاد ان روزی که تختی و حیاطی داشتیم
قل قل قوری و قلیان و بساطی داشتیم
عطر اویشن , ردیف استکانهای بلور
زندگی شیرین تر از چای نباتی داشتیم
   این را پسندید.
1106600
ژوئن 15, 2017
amir alast
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
ژوئن 15, 2017 11:53 pm
   این را پسندید.
ادامه ...