Untitled-11
amir alast
می باشد در فارس‌بوک.
برای ارتباط با amir alast, نام‌نویسی کنید در فارس‌بوک امروز.
amir alast
amir alast
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
1106963
ژوئیه 16, 2017
amir alast
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
ژوئیه 16, 2017 10:16 pm
   این را پسندید.
سیگنال ..
لااااااایک
  • ژوئیه 20, 2017
  • ·
  • پسندیدم
1106953
ژوئیه 16, 2017
amir alast
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
ژوئیه 16, 2017 2:40 am
زادروزچشم به جهان گشودنت را به شما وانانی که دوست داری ودوستت دارند خجسته باد می گویم زندگی طولانی به همراه تندرستی وگشاده دستی را برایت آرزو می کنم تولدت مبارک
   این را پسندید.
سیگنال ..
تولدش باتاخیر مبااااااارک
  • ژوئیه 20, 2017
  • ·
  • پسندیدم
amir alast
متشکرم
  • ژوئیه 24, 2017
  • ·
  • پسندیدم
1106925
ژوئیه 9, 2017
amir alast
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
ژوئیه 9, 2017 7:31 am
یاد ان روزی که تختی و حیاطی داشتیم
قل قل قوری و قلیان و بساطی داشتیم
عطر اویشن , ردیف استکانهای بلور
زندگی شیرین تر از چای نباتی داشتیم
   این را پسندید.
1106600
ژوئن 15, 2017
amir alast
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
ژوئن 15, 2017 11:53 pm
   این را پسندید.
1106598
ژوئن 15, 2017
amir alast
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
ژوئن 15, 2017 11:41 pm
   این را پسندید.
1106962
ژوئیه 16, 2017
amir alast
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
ژوئیه 16, 2017 10:15 pm
چه حس قشنگیه شب خوابیدن و بیدار شدن صبح در چنین هوایی و جایی
   این را پسندید.
1106952
ژوئیه 16, 2017
amir alast
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
ژوئیه 16, 2017 12:14 am
زادروزچشم به جهان گشودنت را به شما وانانی که دوست داری ودوستت دارند خجسته باد می گویم زندگی طولانی به همراه تندرستی وگشاده دستی را برایت آرزو می کنم تولدت مبارک
   این را پسندید.
1106818
ژوئیه 1, 2017
amir alast
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
ژوئیه 1, 2017 8:40 pm
   این را پسندید.
1106599
ژوئن 15, 2017
amir alast
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
ژوئن 15, 2017 11:41 pm
   این را پسندید.
1106544
ژوئن 11, 2017
amir alast
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
ژوئن 11, 2017 11:02 pm
ادامه ...