♥ ♥ ♥

مرد رفته گر آرزو داشت برای یكبار هم كه شده موقع شام با تمامی خانواده اش دور سفره كوچكشان باشد و با هم غذا بخورند . او بیشتر وقت ها دیر به خانه میرسید و فرزندانش شامشان را خورده و همگی خوابیده بودند . ه...
♥ ♥ ♥

چرا فکر می کنی چون دختریباید همیشه غمگین باشی؟ شکست خورده باشی؟!عزیز !یاد بگیر که تو دختری ! یاد بگیر تو کلاس بذاری ! تو ناز کنی !چرااجازه می دی شادی زندگیتو ازت...
♥ ♥ ♥

وابستگی یعنی میخواهمت ؛ چون مفیدیدلبستگی یعنی میخواهمت ؛ حتی اگر مفید نباشی من به خودکار گران قیمت روی میزم برای جلسات مهم، وابسته اماما به جعبه ی آبرنگ بی خاصیتی که یادگار دوران کودکیم ا...
Jafar R

از
:خصوﺻﯿﺎﺕ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ : ﻋﺼﺒﯽ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺯﺍ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ : ﺟﻮ ﺯﺩﻩ ﻭ ﭘﺮﺍﺩﻋﺎ ﺧﺮﺩﺍﺩ : ﺩﻡ ﺩﻣﯽ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺗﯿﺮ : ﻧﺎﻣﺭﺩ ﻭ ﺁﺩﻡ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺮﺩﺍﺩ : ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻭ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ : ﭘﺮﺣﺮﻑ ﻭ ﺑﺪﺧﺮﺝ ﻣﻬﺮ : ﻋﺸﻖ ﺭﯾﺎﺳﺖ...
کلمات کلیدی: فارس بوک
Jafar R

از
آنـقــدر مــحـو چــشـمـهای کــهـربـایی ات مـیشـونـد ،که دوســتـت دارم و بـی تــو مـیـمـیـرم کـه هــیـچ !حـتی یـک ســلام ســـاده ی چــهـار حـــرفـی رااز یـاد مــیـبـرنـد . . . !تــنــهـا بــرای لـــحـظ...