8b9fdcc7eb91981d8586f23f375dcbeb_1024
تنها tanha
می باشد در فارس‌بوک.
برای ارتباط با تنها tanha, نام‌نویسی کنید در فارس‌بوک امروز.
تنها tanha
تنها tanha
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
1108309
دیروز, 3:35 pm
تنها tanha
اکنون دوست است با
دیروز, 3:35 pm
1108268
ژانویه 15, 2018
تنها tanha
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
ژانویه 15, 2018 4:58 pm
...
   این را پسندید.
1108218
ژانویه 11, 2018
تنها tanha
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
ژانویه 11, 2018 4:23 pm
1108194
ژانویه 9, 2018
تنها tanha
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
ژانویه 9, 2018 9:57 pm
گاهی از خیال من گذر می کنی …
بعد اشک می شوی …
رد پاهایت خط می شود روی گونه ی من …
1108159
ژانویه 7, 2018
تنها tanha
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
ژانویه 7, 2018 12:08 am
   و 2 نفر دیگر این را پسندید.
سارا سعیدی
خخخخ روانی
 • ژانویه 7, 2018
 • ·
 • پسندیدم
تنها tanha
 • ژانویه 7, 2018
 • ·
 • پسندیدم
1108287
ژانویه 15, 2018
تنها tanha
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
ژانویه 15, 2018 10:35 pm
   و 1 نفر دیگر این را پسندید.
حامد م
به سلامت
 • ژانویه 16, 2018
 • ·
 • پسندیدم
ستاره سهیل
خدانگهدار
 • ژانویه 17, 2018
 • ·
 • پسندیدم
1108219
ژانویه 11, 2018
تنها tanha
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
ژانویه 11, 2018 4:23 pm
   این را پسندید.
1108217
ژانویه 11, 2018
تنها tanha
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
ژانویه 11, 2018 4:23 pm
1108179
ژانویه 7, 2018
تنها tanha
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
ژانویه 7, 2018 4:40 pm
خدایا حقش نبود...
امروز بدترین روز زندگیمه حوصله هیچیو ندارم درس هم ک تعطیل...
خدایا کاش اینطوری ... تسلیت روحش شاد...هووو....ف...
   و 3 نفر دیگر این را پسندید.
Hamid reza
کی فوت شد؟
 • ژانویه 8, 2018
 • ·
 • پسندیدم
تنها tanha
 • ژانویه 8, 2018
 • ·
 • پسندیدم
Hamid reza
 • ژانویه 9, 2018
 • ·
 • پسندیدم
تنها tanha
 • ژانویه 9, 2018
 • ·
 • پسندیدم
1108137
ژانویه 5, 2018
تنها tanha
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
ژانویه 5, 2018 9:59 pm
   و 3 نفر دیگر این را پسندید.
مهدی عسکرپور
:/
 • ژانویه 10, 2018
 • ·
 • پسندیدم
مهدی عسکرپور
/:
 • ژانویه 10, 2018
 • ·
 • پسندیدم
مهدی عسکرپور
؛(
 • ژانویه 10, 2018
 • ·
 • پسندیدم
تنها tanha
 • ژانویه 10, 2018
 • ·
 • پسندیدم
ستاره سهیل
 • ژانویه 17, 2018
 • ·
 • پسندیدم
ادامه ...