images (33)
قاسم زوار
می باشد در فارس‌بوک.
برای ارتباط با قاسم زوار, نام‌نویسی کنید در فارس‌بوک امروز.
قاسم زوار
قاسم زوار
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
1105465
آوریل 29, 2017
قاسم زوار
اکنون دوست است با
آوریل 29, 2017 5:58 pm
1104446
مارس 4, 2017
قاسم زوار
اکنون دوست است با
مارس 4, 2017 3:53 am
1103768
فوریه 1, 2017
قاسم زوار
اکنون دوست است با
فوریه 1, 2017 10:56 pm
1103634
ژانویه 28, 2017
قاسم زوار
ژانویه 28, 2017 8:48 am
برای شادی روحم کمی غزل لطفا
دلم پر از غم و درد است، راه حل لطفا

همیشه کام مرا تلخ می کند دنیا
به قدر تلخی دنیای تان، عسل لطفا !

مرا به حال خودم ول کنید آدم ها
فقط برای کمی گریه لا اقل، لطفا

کسی میان شما ع...
   این را پسندید.
1103632
ژانویه 28, 2017
قاسم زوار
ژانویه 28, 2017 6:01 am
تو را میپرستم ....
شاید خداوند من را غضب کرده که از تو کوه ها و دره ها دورم
شاید برای شریکش غم ناک است
اما تو شریکی نداری و نخواهی داشت
احساسم را به پایت قربانی میکنم
خدا هم انتظار چنین پرستشی از ب...
1104786
مارس 23, 2017
قاسم زوار
اکنون دوست است با
مارس 23, 2017 8:56 pm
1104201
فوریه 22, 2017
قاسم زوار
اکنون دوست است با
فوریه 22, 2017 1:26 pm
1103712
ژانویه 31, 2017
قاسم زوار
اکنون دوست است با
ژانویه 31, 2017 6:15 am
1103633
ژانویه 28, 2017
قاسم زوار
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
ژانویه 28, 2017 6:02 am
   این را پسندید.
1103630
ژانویه 28, 2017
قاسم زوار
ژانویه 28, 2017 6:00 am
کاش میشد زمان را به عقب باز گرداند
آن وقت میشد دنیا را به زیر پایت بریزم

آن وقت میشد جسمم را وقف تو کنم و با عبادت تو عمر خود را با تلفیق مقدس نفسهایت تقدس بخشم
ادامه ...