ترجمه بازار؛ سامانه آنلاین خدمات ترجمه تخ&

ترجمه بازار؛ سامانه آنلاین خدمات ترجمه تخ&
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
علی بالوی پور
بسیاری از زبان آموزان نیازمند فراگیری زبان انگلیسی برای کسب مهارت ها و تخصص های مختلفی هستند که در مجامع آکادمیک بین المللی آموزش زبان، از آن به عنوان دوره های انگلیسی برای اهداف خاص (ESP (English For...
ادامه ...