hamed hamedi
می باشد در فارس‌بوک.
برای ارتباط با hamed hamedi, نام‌نویسی کنید در فارس‌بوک امروز.
hamed hamedi
hamed hamedi
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
1008135
اکتبر 18, 2015
hamed hamedi
اکنون دوست است با
اکتبر 18, 2015 10:02 pm
   این را پسندید.
1006686
اکتبر 17, 2015
hamed hamedi
اکنون دوست است با
اکتبر 17, 2015 3:28 pm
1006681
اکتبر 17, 2015
hamed hamedi
اکنون دوست است با
اکتبر 17, 2015 3:22 pm
920554
ژوئیه 27, 2015
hamed hamedi
ژوئیه 27, 2015 6:22 pm
ازاستادی پرسیدند:ایاقلبی ک شکسته دوباره میتواندعاشق شود؟
پاسخ داد:بله.
پرسیدند:ایاشماتاکنون ازلیوان شکسته اب خورده اید؟
استادپاسخ داد:ایاشمابخاطرلیوان شکسته ازاب خوردن دست کشیده اید!؟
   و 2 نفر دیگر این را پسندید.
علی خیرخواه
  • ژوئیه 27, 2015
  • ·
  • پسندیدم
903582
ژوئیه 16, 2015
hamed hamedi
اکنون دوست است با
ژوئیه 16, 2015 4:09 am
1006689
اکتبر 17, 2015
hamed hamedi
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
اکتبر 17, 2015 3:35 pm
خطای دید./
1006684
اکتبر 17, 2015
hamed hamedi
اکنون دوست است با
اکتبر 17, 2015 3:26 pm
921134
ژوئیه 28, 2015
علی خیرخواه
ژوئیه 28, 2015 10:03 am
   و 5 نفر دیگر این را پسندید.
پارسا طاها
زیبا
  • ژوئیه 28, 2015
  • ·
  • پسندیدم
hamed hamedi
ممنونم دوست عزیز
  • آگوست 29, 2015
  • ·
  • پسندیدم
920437
ژوئیه 27, 2015
hamed hamedi
اکنون دوست است با
ژوئیه 27, 2015 5:32 pm
903581
ژوئیه 16, 2015
hamed hamedi
اکنون دوست است با
ژوئیه 16, 2015 4:09 am
   این را پسندید.
ادامه ...