v4spfwzg4xsx0f8s74kp
سیگنال ..
می باشد در فارس‌بوک.
برای ارتباط با سیگنال .., نام‌نویسی کنید در فارس‌بوک امروز.
سیگنال ..
سیگنال ..
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی را وارد کنید
1108756
آوریل 23, 2018
سیگنال ..
اکنون دوست است با
آوریل 23, 2018 10:59 pm
1108746
آوریل 17, 2018
سیگنال ..
آوریل 17, 2018 8:23 pm
خنجــــــري بر قلب بيمارم زدند

بي گناهـــــي بودم و دارم زدند !


دشنه اي نامرد بر پشتم نشست

از غم نامــــردمي پشتم شکست
   و 4 نفر دیگر این را پسندید.
حامد م
خدابیامرزت
 • آوریل 20, 2018
 • ·
 • پسندیدم
سیگنال ..
 • آوریل 23, 2018
 • ·
 • پسندیدم
1108720
آوریل 6, 2018
سیگنال ..
آوریل 6, 2018 7:29 pm
امروز روز قشنگی میشه

اگر هنر اینو داشته باشیم

که قشنگ زندگی کنیم

زیبا ببینم

ونفس بکشم

وجز زیبایی نبینیم

چون،اعتقاد به خدا

زندگی را زیبا میکند
حامد م
لایک
 • آوریل 7, 2018
 • ·
 • پسندیدم
1108687
مارس 26, 2018
سیگنال ..
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
مارس 26, 2018 3:29 pm
حامد م
کدوم عمم؟
 • مارس 28, 2018
 • ·
 • پسندیدم
سیگنال ..
همون دیگه
 • مارس 30, 2018
 • ·
 • پسندیدم
حامد م
اون که عمرشو داده به شما جون نداره خخخخخخخخخخخ
 • مارس 30, 2018
 • ·
 • پسندیدم
سیگنال ..
خدارحمتش کنه پس
 • آوریل 1, 2018
 • ·
 • پسندیدم
1108605
مارس 6, 2018
سیگنال ..
اکنون دوست است با
مارس 6, 2018 3:49 pm
1108747
آوریل 17, 2018
سیگنال ..
آوریل 17, 2018 8:26 pm
مردم میگویند:
"آدمهای خوب را پیدا کنید و بدها را رها"
اما باید اینگونه باشد،
"خوبی را در آدمها پیدا کنید و بدی آنها را نادیده بگیرید"
هیچکس کامل نیست…
   و 4 نفر دیگر این را پسندید.
حامد م
لایک سیاه
 • آوریل 20, 2018
 • ·
 • پسندیدم
سیگنال ..
ممنون زشتوووووووووو
 • آوریل 23, 2018
 • ·
 • پسندیدم
بهزاد عبیدی
دقیقان
 • آوریل 24, 2018
 • ·
 • پسندیدم
1108721
آوریل 6, 2018
سیگنال ..
اکنون دوست است با
آوریل 6, 2018 7:30 pm
1108719
آوریل 6, 2018
سیگنال ..
آوریل 6, 2018 7:28 pm
تنهایے تان را با ڪسے

قسمت ڪنید

ڪه سال ها بعد ،

شما را همین گونه ڪه هستید

دوستـــــ بدارد

با موے سپیدتان ،

شیـار زیر چشمتـان

و لرزش دستـــــ و دلتـــان
حامد م
لایک
 • آوریل 7, 2018
 • ·
 • پسندیدم
1108682
مارس 21, 2018
سیگنال ..
نگاره جدیدی را به اشتراک گذاشت.
مارس 21, 2018 10:24 pm
حامد م
تو که راست میگی
 • مارس 28, 2018
 • ·
 • پسندیدم
سیگنال ..
هییییییییییییییییییییییییییییی خدا ازدست تو زشتوووووو
 • مارس 30, 2018
 • ·
 • پسندیدم
حامد م
کدوم دستم؟
 • مارس 30, 2018
 • ·
 • پسندیدم
سیگنال ..
همون دستت دیگه
 • آوریل 1, 2018
 • ·
 • پسندیدم
1108589
مارس 5, 2018
سیگنال ..
مارس 5, 2018 4:23 am
مراحل خونه تکونی ما
اول: فرشها روجمع میکنیم
دوم:بعد وسایل قابل شستشو خارج میکنیم
سوم:کف جارو میکنیم
چهارم:کف خونه رو دستمال میکشیم
پنجم:فرشها رو میشوریم
ششم:دیوارها و سقف میشوریم
هفتم:شیشه ها رو پاک میکنیم
هش...
   و 6 نفر دیگر این را پسندید.
سیگنال ..
کارچیه بابا ولمون کن چندشب پیش همچین موقت کارکردن پرت شدم نزدیک بود پام بشکنه
 • مارس 16, 2018
 • ·
 • پسندیدم
حامد م
چقد نزدیک بود؟
 • مارس 18, 2018
 • ·
 • پسندیدم
سیگنال ..
بینهایت
 • مارس 19, 2018
 • ·
 • پسندیدم
حامد م
بادمجون بم آفت نداره خخخخخخ
 • مارس 20, 2018
 • ·
 • پسندیدم
ادامه ...